Regulamin BlackWeekend

Regulamin akcji promocyjnej
„BLACK WEEKEND 25-26.11.2022”

I
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej „BLACK WEEKEND 25-26.11.2022”
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Salon Rowerowy – Żuchliński; P.H.U. Żuchliński S.J. ul.Morska 360a, 81-006 Gdynia, NIP 586-000-26-10.
2. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 25.11.2022 o godz.10.00 i kończy się dnia 26.11.2022 do godzinie 15.00 obejmując sklep stacjonarny.
3. Uczestnikiem akcji promocyjnej jest każda osoba fizyczna (zwana dalej uczestnikiem)
4. Korzystając z akcji promocyjnej, uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.zuchlinski.com.pl

II
Zasady akcji promocyjnej

Uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji promocyjnej „BLACK WEEKEND 25-26.11.2022”
1. Podczas trwania akcji promocyjnej w P.H.U. Żuchliński S.J., zakup rowerów i akcesoriów marki SHIMANO, odzież marki ASSOS, THULE bagażniki oraz GARMIN z rabatem 10% oraz z rabatem 20% na akcesoria rowerowe oraz odzież.
2. Akcje promocyjne nie łączą się.
3. Akcja promocyjna „BLACK WEEKEND 25-26.11.2022”obejmuje:
3.1. Wszystkie nieprzecenione modele rowerów z wyłączeniem rowerów elektrycznych marki SCOTT, (-10%)
3.2. Wszystkie nieprzecenione modele obuwia, kasków,(-20%)
3.3. Wszystkie nieprzecenione modele osprzętu rowerowego, ,(-20%)
3.4. Wszystkie nieprzecenione modele toreb rowerowych, sakw i plecaków,(-20%)
3.5. Wszystkie nieprzecenione modele fotelików dziecięcych (-20%)
3.6. Wszystkie nieprzecenione modele okularów,(-20%)
3.7. Wszystkie nieprzecenione, bagażniki rowerowe, markę ASSOS, SHIMANO oraz THULE (-10%)
3.8. Wszystkie nieprzecenione akcesoria rowerowe, akcesoria dziecięce(-20%)
3.9. Cała nieprzeceniona odzież.
4. Akcja promocyjna „BLACK WEEKEND 25-25.11.2022” nie obejmuje:
4.1. Produktów wcześniej przecenionych,
4.2. Wszystkich modeli rowerów RC MARKI SCOTT
4.3. Wszystkich modeli marki WOOM
5. Uczestnik zobowiązany jest do po poinformowania sprzedawcy o chęci wzięcia udziału w akcji promocyjnej najpóźniej w chwili rozpoczęcia procedury zapłaty za wybrany towar.

III
Warunki Zwrotu i reklamacji

1. Towar zakupiony w ramach transakcji, na podstawie której uczestnik skorzystał z akcji promocyjnej, nie podlega jakiejkolwiek wymianie lub zwrotowi z wyjątkiem zgłoszenia uzasadnionej reklamacji jakościowej w zakresie wad dotyczących towaru. W przypadku reklamacji obowiązują standardowe przepisy prawne.
2. Podstawą jakiejkolwiek reklamacji jest pisemny, fiskalny dowód zakupu(paragon, faktura) wystawiony przez P.H.U. Żuchliński S.J.

IV
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią wyłączną podstawę przeprowadzenia akcji promocyjnej. Wszelkie materiały reklamowe mają tylko charakter informacyjny.
2. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie trwania akcji bez podania przyczyny. Zmiana regulaminu będzie obowiązywać od dnia pojawienia się pisemnej informacji w Salonie Rowerowym Żuchliński – P.H.U. Żuchliński S.J. oraz na stornie www.zuchlinski.com.pl.
3. Organizator akcji promocyjnej ma prawo odwołania akcji promocyjnej w każdym momencie jej trwania bez podania przyczyny poprzez pojawienie się pisemnej informacji w Salonie Rowerowym Żuchliński – P.H.U. Żuchliński S.J. oraz na stornie www.zuchlinski.com.pl.